สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
วัดประดิษฐ์ (ส้อ)

วัดประดิษฐ์ (ส้อ)

                             วัดประดิษฐ์ (ส้อ) ตั้งอยู่ที่บ้านส้อ หมู่ที่ 9 ตำบลเปือ  อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดคณะสังฆ์มหานิกาย  ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา ส.ค.1 เลขที่ 360 อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 3 วา ติดกับบ้านเลขที่ 128- 129 ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 4 วา ติดกับทางสาธารณะ ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 10 วา ติดกับลำเหมืองทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น 15 วา ติดกับทุ่งนาของนางเป็ง  หน่อท้าวและนายตา  อัญชัญ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน  1  แปลง เนื้อที่ 22 ไร่ท 1 งาน 18 ตารางวา สค.1 เลขที่ 361 อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลาเอนกประสงค์ กฎิสงฆ์  ปูชนียวัตถุมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปต่าง 20 องค์

                             วัดประดิษฐ์(ส้อ) สร้างเมื่อ พ.ศ.2385 ก่อตั้งโดยท่านครูบาไชย พร้อมด้วยคณะศรัทธาบ้านส้อ เดิมชื่อว่า  “วัดส้อ” ต่อมาครูบามานิตได้มาพัฒนาวัดจนมีคนนับถือมาก ท่านได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า “วัดประดิษฐ์” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft