สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
อุโบสถดิน

อุโบสถดิน บ้านห้วยเลื่อน ตำบลเปือ   อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

                            “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ณ.ที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อนเป็นดำริของเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง โดยได้มอบหมายให้พระสมุ เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอุโบสถดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

                            พระสมุห์ ทองอินทอง เจ้าคณะตำบลพญาแก้ว และผู้ดูแลที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อน กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างฐาน และโครงสร้างโบสถ์ ขนาดความกว้าง  9  เมตร  ยาว 11  เมตร ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก ประกอบกับบ้านห้วยเลื่อนมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ทำการเกษตร ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทุกครัวเรือน กำลังทรัพย์จึงน้อย ซึ่งได้รับคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร และ ดร.ธัญดา ธัญทิพพสาร ให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่

                             แนวความคิดนั้น คือ ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใช้ทุนทรัพย์น้อย ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถสร้างอัตลักษณ์โดดเด่น ให้กับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างโบสถ์ดินจิตอาสา ระดมผู้มีจิตศรัทธา ผู้รู้ มาร่วมกันสร้างให้เป็นแบบอย่าง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เป็นมรดกทางปัญญาให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป จึงได้ประชุม ปรึกษาหารือกับชาวบ้าน และได้ตัดสินใจพาแกนนำประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ศึกษาดูงาน ที่ฐานทัพเรือสัตหีบเรื่องการผสมดิน ทำก้อนดิน เพื่อนำไปสร้างโบสถ์ดิน ณ ที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อน  นำศิลปะล้านนาเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงาม เหมาะสม ประหยัด

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft