สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
ท่องธรรมชาติ “บ้านห้วยพ่าน” นั่งแพล่องแอ๋วแม่น้ำน่าน  เรียนรู้วิถีชีวิตคนลัวะและถิ่น

ท่องธรรมชาติ  “บ้านห้วยพ่าน” นั่งแพล่องแอ๋วแม่น้ำน่าน  เรียนรู้วิถีชีวิตคนลัวะและถิ่น

                      ตำบลเปือตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเชียงกลางประมาณ  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  70  ตารางกิโลเมตร  สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างหุบเขา  เป็นที่ราบต่ำ  สลับกับภูเขา สูงมีแม่น้ำ และลำน้ำธรรมชาติไหลผ่าน มี 15 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ  7,200 คน   มีทั้งชาวลัวะ  ชาวถิ่น  และคนพื้นราบ  อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข   ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ปลูกมะม่วง  มะขามหวาน  ลำไยลิ้นจี่   ส้ม ปลูกผัก เช่น ผักกาดเขียวปลี  ถั่วฝักยาว  ถั่วลันเตาทำไร่ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ยาสูบ  ฯลฯ

          บ้านห้วยพ่านมีความสวยงามตามธรรมชาติเหมือนกับเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน    มีแม่น้ำน่านไหลผ่าน  มีความสวยงามเหมาะที่จะล่องแพ  หรือท่องเที่ยวทางเรือ  มีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา  มีการทำนาแบบขั้นบันได  และมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง  ทั้งวัฒนธรรมของชาวลัวะและถิ่น  (ทั้ง 2 ชาติพันธุ์ถือเป็นคนพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือและบริเวณชายแดนไทยลาว  มีภาษาพูดและวัฒนธรรมเป็นของตัวเอง)

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft