สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์

ตั้งอยู่ที่ ต.งอบ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร มีโครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว สามารถไปแวะชมได้ นอกจากนั้นยังมีดอกเสี้ยวขาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัด ต้นนางพญาเสือโคร่ง บริเวณโครงการเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง และ เผ่าลั๊วะ สิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ ตั้งอยู่บนเทือกดอยภูคาจึงพบต้นชมพูภูคาอยู่หลายกลุ่มแต่ต้นที่สมบูรณ์และนักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้อยู่ห่างจากศูนย์ฯ บริการนักท่องเที่ยว ๓-๔ กิโลเมตร รถเข้าถึงปากทาง จากนั้นต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ ๓๐ เมตร

กิจกรรมเรียนรู้ภายในโครงการฯ

  • เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่าลัวะ
  • ศึกษาการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า ตั้งแต่การปลูกแบบออแกนนิคไม่ใช้สารเคมี
  • วิธีการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป นอกจากนี้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าของที่นี้ยังได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟอราบิก้าไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เมื่อปี ๒๕๕๕
  • ศึกษาธรรมชาติสายป่าก่อ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
  • ศึกษาเรียนรู้โครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว

ติดต่อสอบถาม โทร.๐๘๑ ๖๐๒ ๒๗๓๑

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft