สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
ฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลท่องเที่ยว

 
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน มีพื้นที่ 2,376 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทรงงาน 600 ไร่ อีก 1,812 ไร่ จัดสรรให้ราษฎร 127 ครอบครัว ได้ใช้ประโยชน์ ทำกิน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา

โดยมีการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมต่อศักยภาพของราษฎร และพื้นที่สูง เป็นศูนย์รวบรวม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนสู่จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

สำหรับโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีมากกว่า 4,000 โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.บ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 70 เส้นทาง ตามรอยพ่อ ซึ่ง 70 เส้นทางตามรอยพระบาทนั้น ครอบคลุมโครงการพระราชดำริในทุกภาคของประเทศ หลายโครงการ คือ โครงการหลวง ที่เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว ที่นำเสนอให้เห็นถึงแนวคิด และหลักการในการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft