สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
ฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
.
มัคคุเทศก์ทั่วไปและมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคที่จะยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะต้องแสดงหนังสทอรับรองผ่านอบรมเพื่อประกอบการพิจารณา
สามารถเจ้ารับการอบรมได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ www.dot-guidelearning.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
.
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
- มัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่สิ้นสุด
- มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้) ที่่ใบอนุญาตฯ ยังไม่สิ้นสุด
ประกาศเมื่อ วันที่ 02 มีนาคม 2565 เปิดอ่านทั้งหมด 5199 ครั้ง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออบแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาสะสมแคลอรี่ระดับอำเภอฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อ่าน 10 ครั้ง

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนกันยายน 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 อ่าน 27 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 อ่าน 19 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ ,การเงินและบัญชี, จัดการงานทั่วไป , วิเคราะห์นโยบายและแผน ,แม่บ้าน โดยวิธีเฉพาะ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 อ่าน 30 ครั้ง

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft