สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
1
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
เตรียมความพร้อม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์
.
มัคคุเทศก์ทั่วไปและมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคที่จะยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะต้องแสดงหนังสทอรับรองผ่านอบรมเพื่อประกอบการพิจารณา
สามารถเจ้ารับการอบรมได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ www.dot-guidelearning.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
.
รายละเอียด ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อต่ออายุใบอนญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 7 พฤษภาคม 2565
.
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
- มัคคุเทศก์ทั่วไป (บัตรบรอนซ์เงิน) ที่ใบอนุญาตฯ ยังไม่สิ้นสุด
- มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคใต้) ที่่ใบอนุญาตฯ ยังไม่สิ้นสุด
ประกาศเมื่อ วันที่ 02 มีนาคม 2565 เปิดอ่านทั้งหมด 4270 ครั้ง

 

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 อ่าน 15 ครั้ง

 ประชาสัมพันธ์ รายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดน่านประจำปี ๒๕๖๕ (18th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022) รุ่น 18 ปี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 13 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 อ่าน 326 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย :ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 อ่าน 258 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน" วันที่ 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 อ่าน 212 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวง มหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2565 อ่าน 235 ครั้ง

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft