สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือและมาตรฐานการบริการ

กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และแผนงาน

ติดต่อ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 054716434 , 0874008263

กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว

ติดต่อ กลุ่มงานการท่องเที่ยว 0865737125 054716434

กลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา ด้านกีฬาและนันทนาการ

ติดต่อ กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ 0926651453 054716434

กลุ่มงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ติดต่อ ธุรการ โทร 054716434

การติดต่อผ่านทางเฟสบุคสำนักงาน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

ติดต่อผ่านทางเวปไซส์สำนักงาน

ติดต่อ - สอบถาม

 

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft