สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ ข่วงน้อย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางสาวนันท์วิชิดา วิชัยสิริตระกูล TAC น่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าชุมชน ร่วมกับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ข่วงน้อย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน)

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft