สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการซ้อมแผน และแนวทางปฏิบัติการให้สอดคล้องกันของทุกภา

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30-16.30น. นางสาวจุลลดา  ผิวทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยว ได้รับมอบหมายจาก นางวรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแบบการมีส่วนร่วมในพื้นที่ชายแดน เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการซ้อมแผน และแนวทางปฏิบัติการให้สอดคล้องกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชายแดน ในการแก้ไขสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในเวลาเร่งด่วน ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft