สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากกรุงเทพฯ - น่าน พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดน่าน ณ ท่าอากาศยานน่านนคร
วัน จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวนันท์วิชิดา วิชัยสิริตระกูล TAC จังหวัดน่าน เข้าร่วมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ จากกรุงเทพฯ - น่าน พร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ยืนยันน่านปลอดภัย มีมาตรการรองรับป้องกันไวรัสเข้มข้น เที่ยวได้อย่างสบายใจ โดยมีผู้โดยสารเที่ยวบินแรกจำนวน 110 คน หลังจากที่ผู้โดยสารลงจากเครื่อง มาถึงท่าอากาศยานน่านนคร ให้ผู้โดยสารทำการดาวน์โหลดหรือสแกนเพื่อกรอกแบบฟอร์ม (ต.8) ในระบบ QR CODE ของกรมท่าอากาศยาน และให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รอตรวจสอบข้อมูล ผ่านเครื่องแสกนความร้อน ตรวจทุกคนก่อนเข้าสู่จังหวัดน่าน อันเป็นมาตรการมาตรฐานในการเข้าสู่จังหวัดน่าน กรณีผู้เดินทางมาทำภารกิจชั่วคราว หากผ่านการคัดกรองแล้ว ไม่มีอาการไข้ ไม่ต้องกักตัว เพื่อสังเกตุอาการ 14 วัน แต่ต้องปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 
 

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft