สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลาส 10.00 น.นางสาวสุมิตรา เสียงกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการได้รับมอบหมายจากท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก การจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายสำอาง ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท.6 ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft