สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
ฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับและนำส่งรายได้ (RP) ในระบบ New GFMIS Thai ผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน แบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
     นางพิชญาภา พิมสาร เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี ได้รับมอบหมายจาก นางศิริวรรณ วงค์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรับและนำส่งรายได้ (RP) ในระบบ New GFMIS Thai ผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานผู้เบิกในจังหวัดน่าน แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อให้การรับเงินและนำส่งคลังและฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft