สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
ฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น.
    นางสาวพัชราวรรณ ปันนิตามัย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก นางศิริวรรณ วงค์หนัก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft