สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
อำนาจหน้าที่
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง"

 

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 อ่าน 376 ครั้ง

 ประชาสัมพันธ์ รายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนจังหวัดน่านประจำปี ๒๕๖๕ (18th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2022) รุ่น 18 ปี ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 - 13 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2565 อ่าน 470 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญร่วมอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM หลักสูตร การรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย :ยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐาน คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 อ่าน 384 ครั้ง

ขอเชิญทุกท่าน สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน" วันที่ 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2565 อ่าน 320 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวง มหาดไทย ครบ ๑๓๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2565 อ่าน 359 ครั้ง

ดูทั้งหมด
 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 อ่าน 94 ครั้ง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 อ่าน 32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2566 อ่าน 25 ครั้ง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2566 อ่าน 31 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 อ่าน 48 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อ่าน 32 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อ่าน 23 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อ่าน 27 ครั้ง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 อ่าน 25 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 อ่าน 23 ครั้ง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)

เมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2566 อ่าน 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 61 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 62 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 63 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 48 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 54 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 อ่าน 39 ครั้ง

เมื่อวันที่ 07 ธันวาคม 2565 อ่าน 101 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 อ่าน 119 ครั้ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 อ่าน 129 ครั้ง

 

ข่าวการเงิน-การคลัง

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 อ่าน 25 ครั้ง

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2566 อ่าน 41 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2566 อ่าน 50 ครั้ง

เมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2566 อ่าน 53 ครั้ง

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 อ่าน 82 ครั้ง

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2566 อ่าน 93 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 อ่าน 82 ครั้ง

 
ดูทั้งหมด
 
 
ดูทั้งหมด
 

คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ดูทั้งหมด
 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : saraban_nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


© 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft