สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง”
คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง”

  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวโครงการ คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง” ณ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

     คาราวานมิตรภาพอาเซียน ASEAN Friendship Caravan “ไฮลักซ์ รีโว่ คาราวานทริป ผู้นำทุกเส้นทาง” แบ่งเป็น 2 เส้นทาง คือ 1.เส้นทางวิถีล้านนา เปิดประตูสู่อาเซียน 2.เส้นทาง มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ สานสัมพันธ์ AEC.

     โครงการนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วม เกิดความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้

     1.ความรู้เรื่องทางหลวงอาเซียน [ASEAN Highway]

     โครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) เป็นโครงการพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ ซึ่งริเริ่มขึ้นจากการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน (ASEAN Transport Minister Meeting-ATM) ครั้งที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางที่มีศักยภาพสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้น 23 สายทางคิดเป็นระยะทางกว่า 36,600 กิโลเมตร และยังมุ่งเน้นให้เกิดระบบโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมแบบบูรณาการ เป็นการเตรียมความพร้อมตามโครงการรวมเขตเศรษฐกิจและการค้าใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่สมบูรณ์ในปี พ.ศ.2559 อีกด้วย

     ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงอาเซียนมีส่วนที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน 12 สาย เป็นระยะทางประมาณ 6,700 กิโลเมตร ซึ่งจะสังเกตได้จากป้ายสีน้ำเงิน อักษรสีขาวว่า “AH” ตามด้วยหมายเลขทางหลวง

     ทั้งนี้ เส้นทาง “คาราวาน REVO - เส้นทางวิถีล้านนา” จะผ่านทางหลวงอาเซียน 4 สายทาง ได้แก่

AH1 - บ.คลองลึก (ชายแดนไทย/กัมพูชา) - แม่สอด (ชายแดนไทย/พม่า) โดยผ่านช่วง กรุงเทพ - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชัยนาท - นครสวรรค์ - กำแพงเพชร - ตาก

AH2 - สะเดา (ชายแดนไทย/มาเลเซีย) - แม่สาย (ชายแดนไทย/เมียนมา) โดยผ่านช่วง ตาก - อ.เถิน - ลำปาง - อ.งาว - พะเยา - เชียงราย

AH13 - ห้วยโก๋น (ชายแดนไทย/ลาว) - นครสวรรค์ โดยผ่านช่วง น่าน - แพร่ - อ.เด่นชัย - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก –นครสวรรค์

     2.ความรู้เรื่อง Gate Way ในภูมิภาคล้านนา

 

     เส้นทาง “คาราวาน REVO - เส้นทางวิถีล้านนา” ครั้งนี้ จะทำให้ผู้ร่วมโครงการได้สัมผัสและรู้จัก ด่านชายแดนต่างๆ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในดินแดนภาคเหนือได้เกือบครบถ้วน ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงศักยภาพ ในการเป็นทางเชื่อมโยงไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ Gateway ได้ดี ถือได้ว่าเมืองเหล่านั้น เป็น ASEAN Gateway ของไทย ได้แก่ ด่านแม่สาย อ.เชียงแสน และด่านสะพานมิตรภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย, ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน และ ด่านภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

     3.รู้จักแคมเปญ “เมืองต้องห้าม(พลาด)”

     “ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีโครงการโปรโมทจังหวัดท่องเที่ยวใหม่ ภายใต้โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” โดยคัดสรร 12 เมืองทางเลือกจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับเมืองหลักเดิม โดยเน้นจุดเด่นและศักยภาพของจังหวัดที่มีความพร้อม ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม

โครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” เกิดจากแนวคิดหลัก คือการนำจุดเด่นของจังหวัดต่างๆ ที่คนไทยยังไม่เคยรับรู้ข้อมูลว่า เมืองดังกล่าวมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง โดยอาจถูกมองข้าม แต่แท้จริงกลับเป็นเมืองที่มีศักยภาพ มีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ไม่แพ้จังหวัดท่องเที่ยวที่โด่งดังทั้งหลาย

“REVO คาราวาน - เส้นทางวิถีล้านนา” จะพาผู้เข้าร่วมไปสัมผัส “เมืองต้องห้าม...พลาด” ถึง 2 เมือง คือ “ลำปาง : เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา” และ “เมืองน่าน : กระซิบรักเสมอดาว”

     4.เปิดเส้นทางเชื่อมเครือข่าย 4 ประเทศ บนเส้นทางคาราวาน มหัศจรรย์สุวรรณภูมิ

     ในวาระโอกาสของการเปิดประชาคมอาเซียน ในปีหน้า คาราวานมิตรภาพอาเซียน เส้นทางมหัศจรรย์สุวรรณภูมิ ไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา จะเป็นเส้นทางรถยนต์ ที่สามารถเชื่อมเครือข่ายได้มากที่สุดบนเส้นทาง East Economic Corridor หรือระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก อันมีจุดเริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเปรียบเสมือนมหานครแห่งอาเซียน เดินทางสู่เส้นทางปราสาทขอม ในดินแดนอีสานใต้ คือ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และอุบลราชธานี อันมีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง ถือเป็นความมหัศจรรย์อันดับแรกบนเส้นทาง ข้ามเข้าสู่จำปาศักดิ์ ประเทศลาว จะไปชมความมหัศจรรย์ของน้ำตกคอนพะเพ็ง ในมหานทีสีทันดร ที่กว้างใหญ่ที่สุดใน อาเซียน จนได้สมญานามไนแอการ่าน้อยแห่งเอเชีย จากนั้นไปสุดแดนตะวันออกในเวียดนามใต้ พบกับความมหัศจรรย์ของทะเลทรายมุยเน่ หนึ่งเดียวในอาเซียนเช่นกัน สุดท้ายวกเข้ากัมพูชา สู่นครวัตโบราณสถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ถือเป็นความมหัศจรรย์ที่สมบูรณ์แบบของเส้นทาง และเชื่อมโยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางปราสาทขอมในดินแดนอีสานใต้

     คาราวานมิตรภาพอาเซียนครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมแรกที่ประเทศไทยริเริ่มขึ้นสำหรับการเปิดประชาคม อาเซียน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้ คาราวานที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มกราคม 2559 เดินทางเข้ามาเฉลิมฉลองในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ที่ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ด้วย

 

ประกาศเมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2560 เปิดอ่านทั้งหมด 880 ครั้ง

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ พัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อ่าน 11 ครั้ง

แก้ไขเพิ่มเติมการระงับการเดินทางเข้าจังหวัดน่าน เป็นการชั่วคราว

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 อ่าน 59 ครั้ง

สำรวจผลกระทบการระบาดของ covid-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 อ่าน 72 ครั้ง

จัดเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 อ่าน 45 ครั้ง

ตรวจเช็คจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดน่าน ณ จุดคัดกรองห้วยน้ำอุ่น ถนนแพร่-น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 อ่าน 130 ครั้ง

 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright © 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft