สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.น่าน
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
กลุ่มงานภายใน
แผนพัฒนาท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การจัดการองค์ความรู้ ( KM )
แผนพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ 2540
โครงสร้างการบริหาร
ข่าวการท่องเที่ยว
ข่าวกีฬา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ
ข้อมูลโรงแรม / ที่พัก
ข้อมูลร้านอาหาร
สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จ.น่าน
เอกสารดาวน์โหลด
ติดต่อสอบถาม
หน่วยงานในสังกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม-ภาพประทับใจ

 
กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้ ณ วัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน โดยการนำของนายภานุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ร่วมกับ อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ฯ ภิกษุ สามเณร และ ผู้มาปฏิบัติธรรมบ้านสวนตาล
จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปลูกต้นไม้ ณ วัดสวนตาล อ.เมือง จ.น่าน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน จำนวนต้นไม้ที่ปลูก 90 ต้น ใช้พื้นที่ จำนวน 1.5 ไร่

 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2
ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทร/แฟ็กซ์ 054-716434 E-mail : nan@mots.go.th
เว็บไซต์ : http://www.nantourism.go.th


จำนวนผู้เยี่ยมชม ครั้ง | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน


Copyright © 2017-2018 www.nantourism.go.th. All Rights Reserved. Design by : Chiangrai Enter Soft